• sisteme-de-alarma
 • nou6
 • slidenou3
 • slidenou4
 • slidenou5
 • slide2
 • slide1
 • slidenou6

       În vederea asigurării cerinţei esenţiale “securitate la incendiu”, legislaţia în vigoare impune, pentru anumite tipuri de construcţii, dotarea cu instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor.

   OVITECH vă oferă servicii de proiectare si punere în funcțiune a instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.

   Propagarea unui incendiu se face prin arderea în unitatea de suprafaţă a unei substanţe combustibile şi prin acţiunea unor factori care favorizează sau inhibă propagarea.

     Limitarea propagării incendiilor are ca scop:

 • Posibilitatea intervenţiei unităţilor de pompieri şi a controlului incendiilor (radiaţia termică a incendiilor de mari proporţii poate împiedica apropierea echipelor de pompieri/salvare);
 • Menţinerea stabilităţii elementelor portante ale construcţiei atât timp cât utilizatorii să poată părăsi construcţia sau să poată fi salvaţi prin alte mijloace;
 • Evitarea producerii incendiilor de proporţii şi a consecinţelor acestora, de exemplu pierderea de servicii vitale cum ar fi spitalele, instalaţii de comunicaţii, pierderea de resurse şi distrugerea pe scară largă a locuinţelor şi a utilităţilor gospodăreşti.

access control

     Propagarea incendiului se poate limita prin controlul următorilor parametrii:

 • Distanţa între construcţii, instalaţii tehnologice;
 • Limitarea suprafeţelor construite prin crearea unor compartimente de incendiu;
 • Practicarea unor zone tampon;
 • Prevederea elementelor de limitare a incendiului (pereţi, planşee etc.), adaptate la acţiunea termică estimată;
 • Controlul propagării incendiului prin golurile practicate în elementele de limitare a incendiului (inclusiv pe faţade);
 • Amplasarea spaţiilor cu risc ridicat de incendiu, explozie;
 • Măsuri de protecţie activă prin instalaţii de protecţie şi/sau de stingere.
Catalog

Catalog Echipamente

Catalog Commax

Catalog Dahua

Preturile au caracter informativ